Domaća kafa
4 KM

Homemade caffe

Esspreso Marcaffé
4 KM
Esspreso Marcaffé
4,5 KM

sa mlijekom ili sa slagom/with milk or with whipped cream

Nescafé
5 KM

vanila, Iješnik, kokoks, čokolada, karamela, Irish / vanilla, hazelnut, coconut, chocolate, caramel, Irish

Topla čokolada
7 KM

Hot Chocolate

Čaj sa medom
4 KM

Tea with honey

Jahorinski čaj
4,5 KM

Jahorina's tea

Kuvano vino 0,2 l
7 KM

Mulled wine

Kuvana rakija 0,1 l
10 KM

Hot brandy